0
0

فعالیت های آموزشی

یکی از فعالیت‌های لذت‌بخش و سازنده برای همه، به ویژه برای کودکان و نوجوانان، بازی است.بازی کردن علاوه بر تفریح و سرگرمی برای کودکان می تواند هدفی جدی و کاربردی باشد، بازی کردن با همسالان  اغلب با رفتار های مثبت همراه است که باعث افزایش روحیه و اعتماد بنفس در کودکان و نوجوانان میشود. امروزه بازی برای رشد کودک آنقدر مهم است که امروزه به عنوان حق هر کودک شناخته شده است.

پس مهم است که در سن کودکی و نوجوانی آموزش و یادگیری از طریق بازی باشد تا کودکان و نوجوانان در محیطی آموزش ببینند که خلاقیت و روحیه و اشتیاق به یادگیری در آنها افزایش پیدا کند. بازی‌های آموزشی می‌توانند به عنوان رسانه‌ای مفید و کارآمد در سطوح رسمی و غیررسمی مورد استفاده‌ی معلمان و والدین قرار گیرند ، ما نیز در مجموعه ملل تلاش کردیم تا بازی هایی را طراحی کنیم که هدف غایی این بازی‌ها فقط تفنن نیست، بلکه چنین بازی‌هایی، در ضمن ایجاد لحظاتی لذت بخش و فرح‌انگیز برای زبان آموزان ، شرایطی را فراهم سازیم که یادگیری سریع تر و پایدار تری داشته باشیم. در ادامه تعدادی از این بازی ها را نیز در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانیدآموزش و یادگیری سریع و پیداری را تجربه کنید.

فهیمه رهبری مدرس کودک و نوجوانان

آموزشگاه زبان ملل