0
0

اصطلاحات کاربردی در سفر

403 بازدید

مکالمات کاربردی انگلیسی در هنگام رزرو و دریافت اتاق

Check-in

Do you have a reservation?

آیا از قبل رزرو کرده اید؟

Yes, I have a reservation.

بله، من رزرو کرده ام.

What name is the reservation under?

رزرو با چه نامی انجام شده است؟
I booked a room online. It’s under (Name) من به صورت آنلاین رزرو کرده ام. به نام (نام)

Could you fill out this registration form?

امکان هست این فرم پذیرش را تکمیل کنید؟

What kind of room would you like?

چه نوع اتاقی مد نظرتان است؟

I’d like a single room/double room/triple room/suite, please.

من یک اتاق یک خوابه/ دو خوابه/ سه خوابه/ سوییت احتیاج دارم، لطفاً

Do you need a smoking or non-smoking room?

اتاق سیگار آزاد یا بدون سیگار میخواهید؟

From what date?

از چه تاریخی؟

How long will you be staying?

چند روز اقامت خواهید داشت؟

What’s the price per night?

هزینه به ازای هر شب چقدر خواهد بود؟

What time will you be arriving?

چه ساعتی می رسید؟

Here is your room key.

کلید اتاقتان خدمت شما.

Your room is on the second floor.

اتاقتان در طبقه دوم است.

What time is checkout?

تحویل اتاق در چه ساعتی هست؟

Can I get room service?

میتوانم خدمات سرویس اتاق دریافت کنم؟

Is breakfast included?

آیا صبحانه شامل – خدمات اتاق – می شود؟

Do you allow pets?

آیا حیوانات خانگی را هم میپذیرید؟

Does the hotel have any laundry facilities?

آیا هتل امکانات خشکشویی هم دارد؟

Could I take your credit card details, please?

میتوانم لطفاً اطلاعات کارت اعتباریتان را داشته باشم؟

Would you like a wake-up call?

آیا برای بیدار شدنتان تماس میخواهید؟

What time do you serve breakfast?

صبحانه را در چه ساعتی سرو میکنید؟

Breakfast is from 7 am until 9 am.

صبحانه از ساعت 7 صبح تا ساعت 9 صبح سرو میشود.

Check-out is before 11 am.

تحویل اتاق تا قبل از 11 صبح انجام میشود.

What time’s the restaurant open for dinner?

چه ساعتی رستوران برای شام باز می‌شود؟

Dinner is served between 6 pm and 9.30 pm.

شام از ساعت ۶ عصر تا ۹:۳۰ شب سرو می‌شود.

Enjoy your stay.

از اقامتتان لذت ببرید.

مکالمات کاربردی در هنگام تحویل اتاق Check-out

I’d like to check-out.

میخواهم تسویه حساب کنم.

How was your stay?

اقامتتان چطور بود؟

Could I have your room number and key, please?

لطفاً، میتوانم شماره و کلید اتاقتان را داشته باشم؟

How would you like to pay?

چگونه میخواهید پرداخت را انجام دهید؟

I’ll pay (by credit/in cash)

با کارت اعتباری/ نقدی پرداخت خواهم کرد.

Your total is [amount]. How will you be paying for this, please?

مبلغ کل …….. است. چگونه پرداخت خواهید کرد؟

Could you sign for these charges, please?

لطفا امکان دارد این برگه های رسید بابت هزینه را امضا کنید؟

Could I have a receipt, please?

میتوانم رسید داشته باشم؟

I hope you had an enjoyable stay.

امیدوارم از اقامت خود لذت برده باشید؟

We really enjoyed our stay.

ما واقعا از اقامتمان لذت بردیم.

Thank you and hope to see you again soon.

ممنونم و امیدوارم به زودی شما را دوباره ملاقات کنیم.

(Service agent)

Good morning. Can I have your ticket, please?

صبح شما بخیر. میتوانم بلیط شما را داشته باشم؟

Here you are.

بفرمایید خدمت شما.

Would you like a window or an aisle seat?

An aisle seat, please.

تمایل دارید صندلی کنار پنجره داشته باشید یا در راهرو؟

لطفا یک صندلی درون راهرو لطفاً.

Do you have any baggage?

آیا چمدان دارید؟

Yes, this suitcase and this carry-on bag.

بله، این چمدان و این کیف دستی.

Here’s your boarding pass. Have a nice flight.

بفرمایید کارت پروازتون. سفر خوبی داشته باشید.

Thank you.

ممنون.
مکالمات کاربردی انگلیسی در فرودگاه
Here’s my ticket. بفرمایید این بلیط من است؟
Please step through the scanner. لطفا از اسکنر عبور کنید.
Excellent. No problem. بسیار عالی مشکلی نیست.
Thank you. ممنونم.
Have a nice day. روز خوبی داشته باشید.

In the airplane

Chicken or pasta? مرغ یا پاستا؟
Sorry!! ببخشید!!
Would you like chicken or pasta? مرغ دوست دارید یا پاستا؟
I’ll have the chicken. من مرغ میخورم.
Anything to drink? چیزی برای نوشیدن میل ندارید؟
What kind of soda do you have? چه نوع نوشابه هایی دارید؟
Coke, Diet coke and sprite. کوکا، کوکای رژیمی و اسپرایت.
A Diet coke, no ice, please. یک کوکای رژیمی بدون یخ لطفا.
Here you go. بفرمایید.
Thanks. ممنون.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://imelal.com/?p=3676
اشتراک گذاری:
Melal EFL Team
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد اصطلاحات کاربردی در سفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.