0
0

فهیمه رهبری

فهیمه رهبری سمت : مدرس خردسالان تاریخ تولد : 14/07/1379 محل تولد : بندرعباس ایشان دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشند. ایشان در زمینه آموزش خلاقانه به کودکان در حال فعالیت می باشند. ایشان تهیه کننده پکیج ویژه کودکان در زمینه بازیهای خلاقانه مبتنی بر مسائل روز روانشناسی و تاکید بر آموزش زبان با بازی می باشند. سرگرمی ها : مطالعه کتاب های کودکانه ، گوش کردن به موسیقی و پادکست های آموزشی و روانشناسی کودک میباشد ایمیل : fahime.rahbary@gmail.com

  • بیوگرافی
  • دوره ها

فهیمه رهبری

سمت : مدرس خردسالان

تاریخ تولد : 14/07/1379

محل تولد : بندرعباس

ایشان دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی می باشند. ایشان در زمینه آموزش خلاقانه به کودکان در حال فعالیت می باشند. ایشان تهیه کننده پکیج ویژه کودکان در زمینه بازیهای خلاقانه مبتنی بر مسائل روز روانشناسی و تاکید بر آموزش زبان با بازی می باشند.

سرگرمی ها : مطالعه کتاب های کودکانه ، گوش کردن به موسیقی و پادکست های آموزشی و روانشناسی کودک میباشد

ایمیل : fahime.rahbary@gmail.com

هیچ دوره ای یافت نشد