0
0

فروزان ذاکری

فروزان ذاکری سمت : مدرس تاریخ تولد : 13/10/1375 محل تولد : بندرعباس دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی. ایشان در زمینه تدریس دوره های کودک و نوجوان در حال فعالیت هستند. دارای مدارک معتبر شرکت در دوره های دوره تربیت مدرس روش تدریس دستور زبان به سطوح مختلف روش تدریس الفبای انگلیسی روش تدریس سری کتاب های Family and Friends سرگرمی ها : مطالعه کتب فلسفی ، تاریخی ، ادبی و تماشای فیلم و سریال

  • بیوگرافی
  • دوره ها

فروزان ذاکری

سمت : مدرس

تاریخ تولد : 13/10/1375

محل تولد : بندرعباس

دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی. ایشان در زمینه تدریس دوره های کودک و نوجوان در حال فعالیت هستند. دارای مدارک معتبر شرکت در دوره های

  • دوره تربیت مدرس
  • روش تدریس دستور زبان به سطوح مختلف
  • روش تدریس الفبای انگلیسی
  • روش تدریس سری کتاب های Family and Friends

سرگرمی ها : مطالعه کتب فلسفی ، تاریخی ، ادبی و تماشای فیلم و سریال

هیچ دوره ای یافت نشد