0
0

ماندانا عبدالله‌زاده

ماندانا عبدالله‌زاده

Biography

شروع کاری ایشان از سال 89 در دانشگاه ها و در رشته های کامپیوتر و برنامه نویسی بوده است و به مرور وارد دنیای بین الملل و زبان های انگلیسی و آلمانی شده اند و برای این تجربه در ترکیه و آلمان سکونت داشته اند. در نهایت با سابقه چندین ساله از مدیریت و نظارت در کارخانجات و تدریس در دانشگاه‌ها تدریس را انتخاب کرده و وارد این عرصه شدند، برای تسلط در تدریس دوره های Pedagogy و TTC را گذرانده ام.

مقالات چاپ شده ایشان عبارتند از:

1- A reviewof methods for automatic annotation and retrieval of medical images

2- Handwritten English character recognition based on neural network

3- A new learning-based approach to measure the tortuosity fundus eye vessels

4- improving the intelligence system for arithmia heart classification by the extract parallel time features

مجلات و کنفرانس های تحت نظارت و بازبینی ایشان

1- American journal of software engineering and software, science publishing group SPG

2- National conference on information technology, computer and communication ITCC

3- knowledge and management technology KMT

مقالات