0
0

عرفانه رنگانی

عرفانه رنگانى

 

 

سمت : سوپروايزر كودك و نوجوان – مدرس زبان انگليسى كودك و نوجوان

 

 

تاريخ تولد : ٣١/٠٥/١٣٨٠

 


محل تولد : جهرم

Biography

داراى مدرك كارشناسى رياضيات و كاربرد ها گرايش مالى دانشگاه هرمزگان هستند .
ايشان داراى مدرك دوره هاى تربيت معلم TTC و TPD در حوزه تخصص آموزش و روانشناختى سنين كودك و نوجوان نيز هستند و داراى سابقه كار در حوزه مدير روابط عمومى آموزشگاهى نيز هستند.
همچنين در زمينه ESP تكنولوژى و تاثيرات آن بر روى يادگيرى نيز درحال تحقيق ميباشند.

سرگرمى ها : مطالعه كتاب هاى روانشناسى ، پادكست هاى آموزشى محور ، موسيقى .

مقالات