0
0

بازی پدرخوانده

نام بازی:‌پدر خوانده

تعداد بازیکنان:۱۱نفر

مهارت ها:هوش کلامی ،رابطه گفتمانی ،تحلیل دقیق دادن

پدرخوانده قوی‌ترین فرد یک گروه مافیایی‌ست.

پدرخوانده فقط برای خودش نمیجنگد ،برای همهٔ گروه میجنگد.

برای همین است که مافیاها به پدرخوانده‌شان اعتماد میکنند.

مافیاها گروه کوچک متحدی هستند علیه همهٔ شهر.

مافیاها نابود نمیشوند مگر اینکه همه‌ی شهر آگاه باشند.

بازی مافیا به ما یاد می‌دهند که خوب گوش کنیم،آگاه باشیم و به هم اعتماد کنیم.

پدرخوانده فقط یک بازی نیست،پدرخوانده آموزش گوش کردن،خوب فکر کردن،تحلیل دقیق دادن،متحد شدن و در نهایت پیروز شدن است.

(حرفه‌ای ها پدر خوانده بازی میکنند)

شیوه بازی و نقش ها

مافیا ها:پدرخوانده،ماتادور،سائول گودمن

شهروند ها:دکترواتسون_لئون(حرفه‌ای)_همشری‌کین_کنستانتین_۳شهروندساده

نقش مستقل: نوستراداموس

پدرخوانده : فرد قدرتمندی که یک جلیقه به تن دارد که شب اول تیر بخورد با تیر اول بیرون نمی‌رود

یک امکانی دارد به اسم حس ششم که در شب با دو انگشت اشاره به شقیقه سر خود اشاره میکند و اگر بخواهد شلیک کند دستش را به حالت شلیک میگیرد

اگر بخواهد که از حس ششم استفاده کند باید یک بازیکن را به گرداننده بازی نشان دهد و دقیق نقش او را حدس بزند،اگر که دقیق بتواند حدس بزند صبح بازیکن از بازی بیرون میرود حتی اگر جلیقه داشته باشد یا حتی اگر توسط دکتر محافظت شده باشد

(به نوعی سلاخی میشود)

ماتادور:ماتادور مافیای بازی‌ست که هر شب این امکان را دارد که یکی از بازیکنان را نشان کند و توانایی‌اش را بگیرد،تکراری نمی تواند بزند ولی یک شب در میان می‌تواند یک نفر را فقط در نظر بگیرد.

سائول گودمن : یکی دیگر از مافیاها سائول گودمن است که در زمانی که تعداد مافیا یک نفر کم شد و دومافیا باقی ماند این امکان را دارد که یکی از شهروندان را به شرطی که شهروند ساده را درست تشخیص بدهد خریداری کند و در تیم مافیا به عنوان مافیای ساده اضافه کند.

در شب گودمن اگر بخواهد خریداری کند به گرداننده بازی نشان میدهد،اگر که آن شخص شهروند ساده باشد گرداننده بازی بیدارش میکند و با اشاره میگوید که تبدیل به مافیای ساده شده

(فقط یکبار در طول بازی میتواند این کار را انجام دهد)

نکته  پدرخوانده بازی تصمیم نهایی را میگیرد و آن شبی که شلیک میکنند نمیتوانند خریداری یا از حس ششم استفاده کنند.

فقط یکی از این سه اتفاق باید بیافتد.

دکتر واتسون :دکتربازی‌ست که هر شب میتواند یک نفر را نجات بدهد،خودش را فقط یکبار و بقیه را بدون محدودیت هرشب نجات دهد یعنی میتواند هرشب فقط یک شخص را نجات دهد.

لئون یا حرفه‌ای: لئون در طول بازی میتواند دوبار از اسلحه خود استفاده کند.

دو گلوله در اسلحه لئون هست که میتواند دوبار شلیک کند به شرطی که روی همشری خودش تیر نکشد.

اگر مافیا را درست تشخیص دهد و شلیک کند،مافیا از بازی بیرون میرود

لئون هم مثل پدرخوانده یک جلیقه دارد که اگر مورد شات مافیا قرار بگیرد شب اول لئون بیرون نمیرود چون جلیقه دارد.

همشهری کین :همشری کین یکبار در طول روز کپن دارد که استفاده کند و یک نفر را نشان کند و به گرداننده بازی نشان دهد که اگر آن شخص شهروند باشد یعنی همشهری خودش باشد هیچ اتفاقی نمی افتد اما اگر نشانش مافیا باشد صبح کلام گرداننده این است؛

به درخواست همشری‌کین آقا یا خانم

 مافیا بازی‌ست….

این به این معنا نیست که مافیا بیرون میرود،در بازی هست فقط افشای هویت شده.

همشهری کین اگر نشان درست به مافیا زده باشد و صبح مافیای بازی اعلام بشود،شب بعد همشهری کین با تیر غیب گرداننده از بازی بیرون می‌رود و فدای شهر می‌شود.

نکته اگر همشهری کین به کسی اشاره کند که کشته شب هست چون همشهری کین ما آگاه نیست که اون چه بود که کشته شد،یکبار دیگر فردا شب میتواند از قابلیتش استفاده کند.

کنستانتین :کنستانتین بازی یکبار در طول بازی میتواند احضار روح کند

کسانی که از بازی خارج شده اند اصطلاحاً میگوییم نیم‌مرده که صندلی‌شان دو متر عقب‌تر از بقیه هست و با بقیه در شب چشم می‌بندد چون ممکن است توسط کنستانتین به بازی برگردانده شود به شرطی که نقشش افشا نشده باشد.

اگر نقشش افشا شده باشد کامل از بازی بیرون میرود و کنستانتین نمیتواند او را به بازی برگرداند پس کنستانتین ممکن است به اشتباه مافیا را هم به بازی برگرداند.

شهروند ساده :۳شهروند ساده داریم که شهروندهای ساده بر خلاف اسمشان نقش مهمی دارند و باید مراقب باشند از جمله کلیشه ای

من شهری‌ام که به درد نمیخورم و بود و نبودم فرقی ندارد

استفاده نکند زیرا گودمن در شب او را خریداری میکند و یا اتلاق نقش صورت میگیرد.

و در پایان یک نقش مستقل داریم بنام: نوستراداموس

نقش مستقل ما نه شهروند است نه مافیا،ابتدای بازی نوستراداموس در شب معارفه توسط گرداننده بیدار می‌شود و سه نفر را نشان می‌دهد.

از بین آن سه نفر،گرداننده تعداد مافیاهایی که بین آن سه نفر هستند میگوید و بعد نوستراداموس انتخاب میکند که با شهروند بازی کند یا مافیا

اگر از آن سه نفر،دو نفر آنها مافیا باشد چاره‌ای ندارد جز اینکه با مافیا بازی کند زیرا مافیا را شناسایی کرده ولی اگر یک نفر مافیا باشد با علم بر اینکه ممکن است پدرخوانده هم بین آنها باشد و استعلامش منفی‌ست،نوستراداموس تشخیص میدهد که با مافیا بازی کند یا شهر‌.