کافه زبان

کافه زبان
  • 22 آبان , 1396
  • 3843 نفر
  • کد خبر 100004
آیا میدانید کسانیکه زبان انگلیسی میخوانند، کافه زبان ملل را برای یادگیری انتخاب میکنند؟
در صورت پر شدن کافه زبان، میتوانید رزرو کنید.
تلفن: 0763556366 ساعات تماس 17الی21:30
بندرعباس، رسالت شمالی، بعداز چهار راه پردیس، کوی ولایت(13هکتاری)، کوچه خیام